Inleiding

Het schrijven van columns bied je een unieke mogelijkheid om na te denken over problemen en gebeurtenissen, je kan de actualiteit koppelen aan geschiedenis, de invloed van de techniek nagaan op het denken, en ontwikkelingen in de wetenschap combineren met veranderingen in letterkunde en samenleving.

Een column verwoordt een mening en als lezer hoef je het daar niet mee eens te zijn. Toch zal de columnist je proberen te overtuigen met een rijk gevulde gereedschapskist. Dat is de taak. Ik zal dan ook niet verzwijgen dat ik een van mijn eerste columns retour kreeg van de redacteur: ‘Frans, meer je eigen mening erin stoppen!’

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN)

Strontiumpaard

Het NTvN verschijnt iedere maand en bevat een diversiteit aan artikelen, variërend van quantuminformatica tot self healing materialen en kosmologische ontdekkingen. Mijn columns gaan steevast over fysica, maar zijn verbonden met volstrekt andere thema’s wat resulteert in teksten over vliegende rendieren, huilende onderzoekers en dat meten en weten helemaal niet hetzelfde is.

Bij de hyperlink hiernaast vind je een van de meest recente columns, het toepassen van strontium voor het genezen van een paard (althans een poging daartoe).

Alles is te vinden in het NTvN, ook met de reacties van andere lezers op sommige columns.
Er zijn columns vertaald in het Engels en digitaal beschikbaar in het DJoP (Dutch Journal of Physics).

Fylakra

Faculteiten hebben hun eigen bladen met informatie over wetenschappelijke werkzaamheden, zo ook de afdeling Natuur- en Sterrenkunde (van de Universiteit Utrecht), de Fylakra. De hoofdredacteur heeft me toegezegd dat ik over alle onderwerpen mag schrijven, welnu, daar maak ik sinds enige jaren graag gebruik van.

Picture1
Zo zijn er de belevenissen te vinden tijdens een asbestsanering op ons laboratorium, een klus die helemaal niet valt te combineren op een plek waar het gaat over onderzoek en onderwijs.

Het is heerlijk om over een lab te beschikken, maar er moeten wel financiën worden gegenereerd, een uitdaging die voor iedereen zinvol is, hoe maak je geld?

Voor mijn werk breng ik regelmatig bezoeken aan bedrijven. Elke keer is dat een fijne ervaring, te zien hoe mensen samenwerken, producten maken en daar tevreden over zijn. In sommige gevallen kunnen we voor zo’n bedrijf dienstverlenend zijn (voor instructie, veiligheid en straling), waarvoor we dan wel eerst zelf opgeleid moeten worden.

In de natuur is het belangrijk dat het draait. Waarom is dat belangrijk? Wel, het maakt alles veel efficiënter. Dat geldt voor heel veel zaken, zoals cyclotrons, Haier wastrommels en turingmachines.

De hyperlink hiernaast bevat een commentaar op de neiging in de samenleving om alles vast te leggen en te registreren. De techniek zorgt voor veel zegeningen, maar verschuift grenzen en creëert verwarring, hier een column over Google en de brilletjes die niet doorgingen, Glass holes.


Voor iemand die alle columns (vanaf 2012) wil lezen, adviseer ik het archief te openen, waar de hoofdredacteur alles netjes heeft geordend:

voorkant_klein