Pers

Als je publiceert, krijg je opmerkingen, complimenten en kritiek. Dat is prima, daar is niks mis mee. Soms voelt dat goed, soms wat minder, ik weet dat het altijd beter kan en ik ben bereid te blijven leren. Hieronder een verzameling van recensies en commentaren, niet volledig, maar wel een fraaie dwarsdoorsnede van hetgeen er is geschreven.

SpiegellFrans-Kingma-Spiegellevens-Medisch-Contactevens

De recensent van Vrij Nederland had er duidelijk moeite mee om over Spiegellevens een oordeel te vellen. Hij vond het een intrigerende roman, maar moeilijk, veel te moeilijk om lekker weg te lezen. Daarin heeft hij gelijk, dat ben ik helemaal met hem eens, het is geen lectuur voor het slapen gaan…

Aangezien de problematiek van de roman zich afspeelt in een geneeskundige context, is er door een redactrice van Medisch Contact een kort commentaar over geschreven. Klik op de hyperlink in het plaatje hiernaast.

Bovendien is internet natuurlijk een prachtig medium om je eigen mening kenbaar te maken. Daarvan is hier een voorbeeld.

 

De cyclus van het mes

De eerste recensie die verscheen was direct raak. In HP/De Tijd wist Jaap Goedegebuure wist wel raad met de verhalen die een fascinerende mix vormden van alfa en bèta. De besprekingen die daarna verschenen waren aansluitend heel positief.Frans-Kingma

Er kwam Trouw recensie 1998een uitgebreide beschouwing in de Volkskrant. Daar moet speciaal een foto voor worden gemaakt. Maar waar? Wat vormde een geschikte omgeving? De fotograaf verscheen op het lab en er werd veelvuldig geflitst. Dat leidde tot verontruste reacties van collega onderzoekers die niet op de hoogte waren…

Ook mijn beoogd promotor had ik niet geïnformeerd over mijn fictionele werkzaamheden. Toen ik hem een exemplaar overhandigde, bladerde hij erdoor en nam amper de moeite om iets te lezen. Hij legde het boek op tafel en merkte op: ‘Dit is niet het boek waarvoor ik je hier heb aangesteld.’

 

 

Mail

Aanvullend zou ik een overzicht kunnen geven van de mailberichten die je als schrijver worden toegestuurd. Het zou leuk zijn om enkele passages op te nemen, sommige lezers sturen opmerkingen over de stijl, zien verwijzingen naar Shakespeare, constateren spelfouten of ze herkennen plaatsen waar ze zelf zijn geweest. Maar ja, dit zijn privé uitlatingen en daar zal ik toch eerst toestemming voor moeten vragen.